Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów firmy Noma Resins Sp.zo.o.

 1. Administratorem danych osobowych jest Noma Resins Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul.
  Bojkowska 35A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
  Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000907294.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań prowadzących do
  zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w celu spełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane w wyniku nawiązania przez Państwa kontaktu lub z ogólnie
  dostępnych źródeł, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.
 4. Noma Resins Sp. z o.o. nie przekazuje danych innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia kontaktu, zakończenia czynności
  związanych z umową lub zakończenia czynności związanych z spełnieniem obowiązku prawnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do pisemnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia
  danych.
 7. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Noma Resins Sp. z o.o.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Noma Resins Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Masz pytania? Questions?